පකිස්ථාන / ඇෆ්ගනිස්ථාන සරණාගතයින් යළි පිටත් කිරීමේ සූදානමක්

පකිස්ථානයේ හා ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිට මෙරටට පැමිණ සිටින සියළු සරණාගතයින් කඩිනමින් යළි පිටත් කර යැවීමට නියමිත බව පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජෙනරාල් මේජර් ජෙනරාල් ජානක රත්නායක මහතා පවසනවා.
මේ ඔහු ඒ පිළිබද අදහස් පල කළ ආකාරයයි.