2020, 1 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය හා අයදුම්පත 27 නිකුත් වෙයි

2020 වසර සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාල අයදුම්පත සහ චක්‍ර ලේඛය එළඹෙන 27 වනදා නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අද නිවේදනය කළා.
චක්‍රලේඛය, අයදුම්පත්‍රය සහ අදාළ සියලු උපදෙස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් එදින සිට ලබාගත හැකියි.

1530

ආසාදිතයන්

745

සුවය ලැබූ

775

දැනට රෝගීන්

10

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.