මුස්ලිම් ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්වෙනවා /හකීම් කියයි

ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන කැබිනට්, රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් එම ධුරවලින් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.කෙසේ වෙතත් ඔවුන් තවදුරටත් ආණ්ඩු පක්ෂයට සහාය පල කරමින් කටයුතු කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයේ නායක රාවුෆ් හකීම් කියා සිටියේ විශේෂ සාකච්ජාවකින් පසු මෙම තීරණය ගත් බවයි.ඒ අනුව රජයේ අමාත්‍ය ධූර කිහිපයක පුරප්පාඩුවක් මේ වන විට නිර්මාණයවී තිඛෙනවා.

ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசில், பதவி வகித்த முஸ்லிம் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள், இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் அனைவரும் தங்களது பதவிகளை இராஜினாமா செய்த பின் அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட போது…Muslim Ministers resigned from Ministry…

Posted by Rishad Bathiudeen on Monday, June 3, 2019