මුස්ලිම් ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්වෙනවා /හකීම් කියයි

ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන කැබිනට්, රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් එම ධුරවලින් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.කෙසේ වෙතත් ඔවුන් තවදුරටත් ආණ්ඩු පක්ෂයට සහාය පල කරමින් කටයුතු කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයේ නායක රාවුෆ් හකීම් කියා සිටියේ විශේෂ සාකච්ජාවකින් පසු මෙම තීරණය ගත් බවයි.ඒ අනුව රජයේ අමාත්‍ය ධූර කිහිපයක පුරප්පාඩුවක් මේ වන විට නිර්මාණයවී තිඛෙනවා.