කෝවිලක පිළිමයක ඇසකින් රක්ත වර්ණ දියරයක් ගලයි

වවුනියාව, සුන්දරපුරම්, නාගතම්බිරාන් කෝවිලේ පිළිමයක නේත්‍රාවලින් රුධිරය වැනි රත්ක වර්ණ දියරයක් ගලා යන බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා.

ඊයේ දිනයේ සිට එම පිළිමයේ නේත්‍රාවලින් මෙම දියරය ගැලීම පටන්ගෙන ඇති අතර, පැමිණෙන දියරය පිස දැමුවද නැවත පැමිණෙන බවද ඔවුන් සදහන් කරනවා.
මෙම අසාමාන්‍ය තත්ත්වය දැකගැනීමට ජනතාව පැමිණෙමින් සිටින අතර මෙම තත්ත්වයට හේතුවක් මෙතෙක් හෙළිකරගෙන නැහැ.