ලංකාව හා පකිස්ථානය අතර තරගය අතහැර දමයි

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව හා පකිස්ථානය අතර තරගය අද වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමුණා.
ඒ අනුව දෙපිලටම එක් ප්‍රසාද ලකුණක් බැගින් පිරිනැමීමටයි පියවර ගැණුනේ.