කොදෙව් – දකුණු අප්‍රිකා තරගය අතහැර දමයි

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දකුණු අප්‍රිකාව හා කොදෙව් පිල අතර තරගය වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමුණා.
ඒ දෙපිලටම ප්‍රසාද ලකුණ බැගින් පිරිනමමිනුයි.