ඉන්දියා නවසීළන්ත තරගය වැස්සට හේදෙයි

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉන්දියාව හා නවසීළන්තය අතර තරගය අද වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමුණා.
ඒ එකදු පන්දුවක් හෝ යැවීමෙන් තොරවයි.