ලංකාවේදී හැදූ- සුපිරි විදුලි මෝටර් රථයේ වැඩ අවසන්

ලංකාව තුලදී නිර්මාණය කළ මුල්ම සුපිරි විදුලි මෝටර් රථයේ කටයුතු සාර්ථකව නිමාවට පත්කර තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 - Theme by LankaAnews