අස්වූ මුස්ලිම් ඇමති 2ක් යළි දිවුරුම් දෙයි

සිය අමාත්‍ය ධූරවලින් ඉල්ලා අස්වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙක් අද යළිත් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදී අමාත්‍යවරුන් ලෙස දිවුරුම්දී තිඛෙනවා.

එලෙස දිවුරුම් දුන්නේ, කබීර් හෂීම් සහ එම්.එච්.ඒ. හලීම් යන මහත්වරුන් වනවා.

කබීර් හෂීම් මහතා මීට පෙර මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතා තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබුවා.