ජපානයේ රැකියාවලට ලාංකිකයින්ට දොර හරියි – විශේෂ

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා වෙත යොමුවීමට ලාංකිකයන්ට අවස්ථාව යොමුව තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද සවිස්තර තොරතුරු එකතුවයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.