19 අහෝසි නොකළ යුතුයි / පැෆරල් කියයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි නොකළ යුතු බව පැෆ්රල් සංවිධානය අවධාරණය කරනවා.

පැෆ්රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සඳහන් කරන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පුද්ගලික හේතු කාරණා මත අහෝසි කරන්නේ නම් එය රටට කිසිසේත් උචිත නොවන බවයි.

වර්තමානයේ සිදුකළ යුතුව පවතින්නේ 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි නොකර ඊට සංශෝධන එක් කිරීම පමණක් බව ඔහු සදහන් කළා.

යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 18 සහ 19 වන සංශෝධන අහෝසි කළ යුතු බවට ජනාධිපතිවරයා සිදුකළ ප්‍රකාශයෙන් අනතුරුව ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කර තිඛෙනවා.