වර්ජන මඩින්න දුම්රිය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් කෙරෙයි

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමේ මූලික පියවර ගෙන තිබෙන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය පවසනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවාවෙන් විශ්‍රාම ගත් දුම්රිය එංජින් රියදුරු, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, සංඥා පරීක්ෂක, මාර්ග පරීක්ෂකවරුන් යළි සේවයට එක් කර ගැනීමේ වැඩසටහන මේ මස 28 වන සිකුරාදා දින උදෑසන 09ට නාරාහේන්පිට ශාලිකා ශාලාවේදී පැවැත්වෙන බවයි අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතාගේ ඍජු අධීක්ෂණය සහ සහභාගිත්වය යටතේ පැවැත්වෙන එම වැඩසටහනට දැනට විශ්‍රාමලත් දුම්රිය එංජින් රියදුරු, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, සංඥා පරීක්ෂක, මාර්ග පරීක්ෂකවරුන්ට සහභාගි වන්නැයි ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල්. පී. ජයම්පති මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.