අවසරයෙන් රැදී සිටි විදේශිකයින් 492ක් පිටුවහල්

වීසා කාලය අවසන් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටි 492 ක් පසුගිය පස් මාසය තුළ මෙරටින් පිටුවහල් කොට ඇතැයි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ වන විට වීසා කාලය ඉකුත් වූ විදේශිකයන් 6782 ක් මෙරට රැදී සිටින අතර ඔවුන්ගෙන් 1670 ක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වී සිටින සරණාගතයන් බව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බී.ජී.ජී මිලින්ද මහතා ප්‍රකාශ කළා.

මේ වන විට වීසා කාලය අවසන් වීමෙන් පසු මෙරට රැදී සිටියදී අත්අඩංගුවට ගත් 152 දෙනෙකු මිරිහාන ආගමන විගමන රැදවුම් කදවුරේ රදවා සිටිනවා.

මේ හැර වීසා කාලය අවසන් වීමෙන් පසු මෙරට රැදී සිටින පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පාලක (විමර්ශන හා බුද්ධි) විපුල කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිළධාරීන් පිරිසක් දිවයින පුරා මෙහෙයුම් දියත් කොට ඇති බවද ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බී.ජී.ජී මිලින්ද මහතා සදහන් කළා.