මරණ දඩුවම නියමවූ 458ක් බන්ධනාගාරවල

විවිධ බරපතල අපරාධ සම්බන්ධයෙන් වරදකරුව මරණ දඬුවම නියම වූ පුද්ගලයින් 458 දෙනෙකු මෙරට බන්ධනාගාරවල සිටින බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ මරණ දඩුවම නියමවී අභියාචනා ඉදිරිපත් කර සිටින 720 දෙනකුට අමතරවයි.

ඒ අතරින් පුද්ගලයින් 30 දෙනකු මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනා සම්බන්දයෙන් වරදකරුවන් වූ පුද්ගලයන් බවයි දපොර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

අභියාචනා ගොනු කළ රැඳවියන් හැර, මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනාවන්ට වරදකරුවන් වී මරණ දඬුවම නියමව සිටින රැඳවියන් සංඛ්‍යාව 18ක්.

ඒ අතරට කාන්තාවක්ද ඇතුලත්.

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනාවලට වරදකරුවන් වී මරණ දඬුවම නියම වූවන් අතරට පකිස්ථාන ජාතිකයින් සිව් දෙනෙකු ද සිටින බවයි.
කෙසේ වෙතත් දෙසතියක් තුල මරණ දඩුවම සක්‍රීය කරනු ලබන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එම දඩුවම නියමවූවන්ට වනවා.
මේ වන විටත් එම තීරණයට එරෙහිව දේශීයව හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් දැඩි විරෝධයක් පලවෙමින් පැවතීම විශේෂත්වයක්.