බදු නොගෙවන අය ගැන හෙළි කලොත් අතිරේක බද්දෙන් සියයට දහයක්

බදු නොගෙවන අය පිළිබඳ තොරතුරු සපයන අයට බදු ගෙවන අයගෙන් අයකර ගන්නා අතිරේක බද්දෙන් සියයට දහයක් ලබාදෙන බව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් නදුන් ගුරුගේ මහතා පවසනවා.

ගාල්ල දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයේ පැවති රැස්වීමකින් අනතුරුවයි ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ.