වර්ජනය කරන දුම්රිය සේවකයින්ට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කර ඇති දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති වැඩවර්ජනය පිළිබඳ පොලීසියට පැමිණිලි කළ බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

ඔහු සඳහන් කළේ, ඒ අනුව හදිසි නීති රෙගුලාසි කඩ කිරිමේ චෝදනාවට වර්ජනයේ නිරත සේවකයින්ට එරෙහිව අධිකරණය මගින් අවශ්‍ය ක්‍රියාමර්ග ගන්නා බවයි.

මේ අතර වර්ජනය පැවතිය ද මහනුවර, රඹුක්කන, මාතර, ගාල්ල, මහව, හලාවත සහ අවිස්සාවේල්ලේ සිට අද උදෑසන දුම්රිය 7ක් කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය කිරිමට පියවර ගෙන තිබුණා.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, සතියේ දිනයකදී දුම්රිය කාල සටහන් අනුව උදෑසන දුම්රිය ගමන්වාර 48 ක් ධාවනය කළ යුතුව තිබුණ ද වර්ජනය හේතුවෙන් එය 7 කට සීමා කිරිමට සිදු වූ බවයි.