මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මකවීම වලකන්න ඉල්ලා පෙත්සමක්

මරණ දඩුවම ලබාදීම වැලැක්වීමේ අරමුණින් අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ඉදිරිපත්වී තිඛෙනවා.

මලින්ද සෙනෙවිරත්න නැමැත්තෙකු විසින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එහි වගඋත්තරකරුවන් ලෙස බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා, වැලිකඩ බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා සහ නීතිපතිවරයා නම් කර ඇතැයි සදහන්.
පෙත්සමේ දැක්වෙන්නේ මරණීය දණ්ඩනය නියමවී සිටින පුද්ගලයින් 04 දෙනෙකුට ඔවුන්ගේ දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමා අත්සන් කර ඇති බවට ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි.

මෙම තීරණය තුළින් මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක වුවත් ඒ තුළින් දැඩි මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීමක් සිදුවීමට ඉඩකඩ තිබෙන බවයි පෙත්සම්කරු පෙන්වා දෙන්නේ.

එම නිසා එම දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා, වැලිකඩ බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයා වෙත නිකුත් කරන මෙන් ඔහු අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිඛෙනවා.