අලුගෝසුවන් දෙදෙනා ලෑස්තියි / බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කියයි

මරණ දඩුවම යළි සක්‍රීය කිරීමේ අරමුණින් මේ වන විට වධක තනතුර සදහා පුද්ගලයන් දෙදනකු බදවාගෙන ඇතැයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ සම්මුඛ පරික්ෂණ වලින් ඉහළම ලකුණු ලබාගත් පිරිස වැඩමුළුවකට යොමුකර ඉන් පසු දෙදනකු තෝරාගත් බවයි.

මෙම අලුගෝසු තනතුරු ලාභීන් (වධකයින් ) දෙදෙනා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සේවයට යෙදවීමට නියමිතව තිඛෙනවා. මෙම තනතුර සදහා අමෙරිකානු ජාතිකයකු ,කාන්තාවන් දෙදෙනකු ඇතුළු පුද්ගලයින් 102ක් අයදුම් කර තිබුණා.

මෙම තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා තිබූ බැවින්ඇමරිකානු ජාතිකයාගේ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේපවූ අතර පිරිමි අය පමණක් මේ සඳහා බඳවා ගන්නා බැවින් කාන්තාවන් දෙදෙනාගේ අයදුම්පත්ද ප්‍රතික්ෂේප කර තිඛෙනවා.