දංකොටුව සති පොළේ ජාති භේද සීමා බෑ / අධිකරණයෙන් නියෝගයක්

ජාති භේදයකින් තොරව සියළුම වෙළදුන්ට දංකොටුව සති පොළ භූමීය තුළ වෙළදාම් කිරීමට ඉඩ ලබාදිය යුතු බවට මාරවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද (28) වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා වෙත නියෝගයක් නිකුත් කළා.
මතුවිය හැකි ගැටළුවක් සැලකිල්ලට ගනිමින් මුස්ලිම් ජාතික වෙළෙන්දන්ට පසුගිය 24වනදා දංකොටුව සති පොළ භූමීය තුළ වෙළදාම් කිරිම වළක්වමින් වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා නියෝගයක් නිකුත් කර තිබූ අතර එය දැඩි ආන්දෝලනයකට ලක්වුණා.
සිද්ධියට අදාළ නඩුව ලබන මස 23වනදා යළි සලකා බැලීමට නියමිතයි.