අයි එස් තුරන් කළ යුතුයි / රිෂාඩ් බද්යුදීන්

අයි එස් ත්‍රස්තවාදය රටෙන් තුරන් කිරීම සදහා දැඩි පියවර ගත යුතු බව හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යුදීන් මහතා පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව කරුණු සොයා බැලීම සදහා පත් කර තිබෙන තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබාදෙමින් බද්යුදීන් මහතා මේ බව කියා සිටියා.