ඉරානයෙන් දිගටම තෙල් ගන්නවා / චීනයෙන් අමෙරිකාවට ප්‍රතිචාර

සම්බාධක නොතකා ඉරානයෙන් ඉන්ධන ලබාගන්නා ඔ්නෑම රටකට එරෙහිව සම්බාධක පනවන බවට අමෙරිකාව සිදුකළ තර්ජනයට චීනය ප්‍රතිචාර දක්වා තිඛෙනවා.
ඒ අනුව අඛණ්ඩව ඉරාන ඉන්ධන මිලදී ගන්නා බවයි චීනය අවධාරණය කරන්නේ.
චිනයේ ඉන්ධන අවශ්‍යතාව ඉතා වැදගත් වන බැවින් මෙම ගණුදෙනු අඛණ්ඩව සිදුකරන බව චීනය දැක්වූ ප්‍රතිචාරයේ සදහන්.
මේ හරහා චීනය හා අමෙරිකාව අතර අර්බුධයක් නිර්මාණය වනු ඇති බවටයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.