සවුදියේදී මියයන ලාංකිකයන්ට කඩිනමින් වන්දි දෙන්න ගිවිසුමක්

සෞදි අරාබියේ සේවය කරන ශ්‍රීලාංකිකයකු එරටදී මරණයට පත්වුවහොත්, ඔවුන්ගේ පවුලේ යැපෙන්නන්ට කඩිනමින් වන්දි ලබා ගැනීමට එරට නීති ආයතනයක් සමඟ නව ගිවිසුමකට අත්සන් තැබූ බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

මෙම නව ගිවිසුම්ගත වීම හරහා තෙවැනි පාර්ශවයක නොසැළකිලිමත්කම හේතුවෙන් මරණයට පත්වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ යැපෙන්නන්ට මරණ වන්දි නඩු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇති බවයි අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

එමෙන්ම සෞදි අරාබියේ දී මිනීමැරුම් නඩුවලට අදාළව ලේ වන්දි පැන නගින  ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් ද මෙම ගිවිසුම යටතේ කටයුතු කෙරෙන අතර, ඊට අදාළ නඩු කටයුතු කඩිනම් කිරීමට ද ගිවිසුම යටතේ පියවර ගැනෙනවා.

මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් සමඟ අගතියට පත් පාර්ශවයන්ට කඩිනමින් යුක්තිය ඉටු කර ගැනීමත්  එම වන්දි නඩු විසඳීමේ ප‍්‍රමාදයන් වළක්වා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර අගතියට පත් පාර්ශ්වයන්ට කඩිනමින් යුක්තිය ඉටු කිරීමට ප‍්‍රයෝජනවත් වන බවද  සඳහා විදේශ අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.