අද සිට දීමනා ඉහළ දැමීම රාජ්‍ය සේවය නැංවීමටයි / රාජ්‍ය ඇමති ජේ සී අලවතුවල

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිවීම ඇතුළු වැටුප් සහ දීමනා ඉහළ නැංවීම රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම හා වේගවත් කිරීමේ ක්‍රියාදාමයක් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ  මේ යටතේ ලක්ෂ 11 වන රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් 2500 ක අන්තර්කාලීන දීමනාවක්, ආරක්ෂක අංශ දීමනා ඉහළ නැංවීම,විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සහ විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ගේ දීමනා ඉහළ නැංවීම සිදුකරන බවයි.
මේ ඒ පිළිබද මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා.

“මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින්  ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 2019 අයවැය මගින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලට අනුවයි වැටුප් හා දීමනා ඉහලනැංවීම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ. රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම යටතේ ලක්ෂ 11 පමණ වන රාජ්‍ය සේවකයින්ට රුපියල් 2500 ක අන්තර්කාලීන දීමනාවක් ලබාදීම මේ යටතේ ක්‍රියාත්මකයි.  මේ වෙනුවෙන් රජය වැය කරන මුදල් රුපියල් මිලියන විසිදහසක්. මෙම දීමනාව ක්‍රියාත්මක වුණත් මෙතෙක් රාජ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් ලබා දුන් රුපියල් 7800 ක ජීවන වියදම් දීමනාව එලෙසම ගෙවීම සිදු කෙරෙනවා.

ත්‍රිවිද හමුදා නිලධාරීන්ට  සහ සෙසු නිලයන්ට ගෙවනු ලබන දීමනා ඉහළ නැංවීමේ තවත් පියවරක්ද මේ යටතේ ක්‍රියාත්මකයි. එම නිලධාරීන්ගේ සහ සෙසු නිලයන්ගේ මාසික සලාක දීමනාව ඉකුත් ජනවාරි මස ඉහළ නැංවුණා. ඒ අනුව නිලධාරීන්ගේ සලාක දීමනාව රුපියල් 23231 දක්වාද සෙසු නිලයන්ගේ සලාක දීමනාව රුපියල් 19350 දක්වා ද මේ වන විටත් ඉහළ නංවා තිබෙනවා. ඊට අමතරව අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ත්‍රිවිද හමුදා සාමාජිකයන් වෙත ගෙවන ගෙවල්කුලී දීමනාව දෙගුණ කෙරෙනවා. ඒසේම යුධ නාවුක සහ ගුවන් හමුදා සේවයේ සමාන නිලධාරීන්ගේ කමාන්ඩෝ දීමනාව රුපියල් දහසේ සිට රුපියල් 5000 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. මේ වෙනුවෙන් රජය වැය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 1175 ක්. විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ අයවැය යෝජනාවද මේ සමග ක්‍රියාත්මක වනවා.ඒ අනුව 2015 දෙසැම්බර් 31 වනදාට පෙර විශ්‍රාම ගිය ලක්ෂ 05 ක් පමණ වන සියලුම විශ්‍රාමිකයන්ට මේ යටතේ රුපියල් 2800 ක අවමයක සිට රුපියල් 20000 දක්වා උපරිමය දක්වා විශ්‍රාම වැටුප ඉහළ නැංවෙනවා.  මීට අමතරව විශ්‍රාමිකයන් වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන රුපියල් 3525 ක් වන ජීවන වියදම් දීමනාව එලෙසම ලබාදීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ.

විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම වෙනුවෙන් රජය වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 12000ක්. මීට අමතරව විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ගේ මාසික දීමනාව රුපියල් 2000 සිට 5000 දක්වා ඉහල නැංවීමේ අයවැය යෝජනාවද ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් එම දීමනාවට හිමිකම් ලබා සිටි පුද්ගලයන් තිස් දෙදහසට අමතරව දීමනාව ලබාගැනීමේ අරමුණින් පොරොත්තු ලේඛනයේ  රැදී සිටි පුද්ගලයින් 40000 ක් ඇතුළු විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන් 72000 කට මෙම දීමනාව  හිමිවනවා. රුපියල් මිලියන 4350 ක් ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබෙනවා. නිධන්ගත වකුගඩු රෝගීන් පීඩාවට පත්ව සිටින 21000ක් පමණ වන පිරිසකට රජය මගින් දැනටමත් රුපියල් 5000 ක මාසික දීමනාවක් ලබා දෙනවා.  තවත් විශාල පිරිසක් එම දීමනාව ලබා ගැනීම සදහා පොරොත්තු ලේඛණයේ රැදී සිටින අතර ඉන් තවත් 5000 කට පිරිසකට එම දීමනාව ලබාදීම සිදු කෙරෙනවා.