විදුලි බල මණ්ඩලයට සිකුරාදා තෙක් පමණක් ඉන්ධන

විදුලි බල මණ්ඩලය සදහා ලබන සිකුරාදා තෙක් පමණක් යළි ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට ඛනිජ තෙල් වෘත්තිය සමිති තීරණය කර තිඛෙනවා.

ඒ පෙරවරුවේ පැවැති සාකච්ජාවකින් පසුවයි.

කොළඹ වරායේ සිට කොළොන්නාව දක්වා තෙල් පොම්ප කරන නළ පද්ධතිය නවීකරණ කටයුතුවලට විදුලි බල අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා බාධාකරන බව පවසමින් වෘත්තිය සමිති ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහා ඉන්ධන සැපයීම අත්හිටවනු ලැබුවා.
අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ එම නල එළීමේදී නිවාස 347කට හානිවන බැවින් ඒ වෙනුවෙන් පිළියම් ලබාදී මෙය සිදුකළ යුතු බවයි.