විදෙස්ගත වන ශ්‍රමිකයින්ට නව පහසුකම්

විදේශ රැකියාවට යොමුවන ශ‍්‍රමිකයන් සඳහා සුභ සාධන පහසුකම් පුළුල් කරන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසනවා.

පෙර විගමණික ණය, ස්වයං රැකියා ණය සහ නිවාස ණය පිළිබද මෙහිදී වැඩි අවධානය යොමු කෙරෙනවා. මහජන බැංකුව සමඟ එක්ව ලබාදෙන රුපියල් පනස් දහසක පෙර විගමණික ණය මුදල රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි කරගැනීම මෙහි අරමුණයි.

මීට අමතරව නිවාස ණය මුදල ද රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි කරන බව ද කාර්යාංශය සඳහන් කළා. මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව සහ මහජන බැංකු නියෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කළ බවයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කළේ.