යකඩ මිනිස්සු ආවොත් රට වෙනස් වෙනවා / පාඨලී

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවලට නිපුණතාවෙන් හා දක්ෂතාවෙන් පිරි ‘යකඩ මිනිසුන් පිරිසක්’ පැමිණියහොත් රට බලගතු පෙරළියකට ලක්කළ හැකි බව මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාපවසනවා.

‘පන්නරය’ වැඩපිළිවෙළ එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් ඔහු මෙම අදහස් පල කළා.

“මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පන්නරය තමයි අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා, සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු අපේ වෘත්තියවේදී කණ්ඩායම. එවැනි කණ්ඩායමක් සමාජය තුළින් මතුවෙලා රාජ්‍ය අංශයේත් පෞද්ගලික අංශයේත් පරාර්ථය මුල් කරගත්, ඒ වෙනුවෙන්ම වැඩ කරන කුසලතාවෙන්, නිපුණතාවෙන් හෙබි වෘත්තීයවේදීන් පිරිසක් අපේ සමාජයේ සුක්කානම රැගෙන යන නායකයන් බවට පත් කිරීම, ශක්තිමත් ඔරොත්තු දෙන, කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් උපේක්ෂාවෙන් යුතු යකඩ මිනිසුන් පිරිසක් බිහි කිරීමයි අපේ අපේක්ෂාව. අතීත අපේ සුවිසල් ශිෂ්ටාචාරයේ උරුමයත් රැගෙන යෑම ඒ තුළ අරමුණ වෙනවා.

රට පුරාම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවලට යකඩ මිනිස්සු පිරිසක් අවොත් රට බලගතු පෙරළියකට ලක් වෙනවා. ඔදවත්, තෙදවත් රටක් බවට පත් කරන්න අපට පුළුවන් වෙනවා. නිපුණතාවෙන් පිරුණු විශාල පිරිසක් සමාජයේ සැඟවී සිටිනවා. ඔවුන්ට අවස්ථාව සලසාදීම තමයි අපේ කාර්යය”