මාස 6ට රිය අනතුරුවලින් 1374ක් මරුට

මෙම වසරේ පළමු මාස හය තුල මාරක රිය අනතුරු  1281 ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඉන්  පුද්ගල  මරණ 1374 ක්ඒ වාර්තාවී ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතාපවසනවා.

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මාරක රිය අනතුරු සංඛ්‍යාව 271 කින් අඩු වී ඇති අතර පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව 258 කින් අඩුවී ඇති බවයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියා සිටියේ.