උලමා සංවිධානයේ බාධා කිරීම් ගැන පොලිස්පතිට ලිපියක්

ජාතික සංවිධාන  රාශියක් එක්ව මහනුවරදී   පැවැත්වීමට නියමිත “දැයට එකම රොදකට”සමුළුව  නැවැත්වීමට උසාවි නියෝගයක් ලබා ගැනීමට ජමෙයිතුල් උලමා හා ඔවුන් හා සම්බන්ධ  සංවිධාන  රාශියක්  හා යම් දේශපාලන  නායකයින් කිහිප දෙනෙකු  විසින් ව්‍යාජ චෝදනා මුල්කර ගනිමින් උත්සාහයක නිරතවන බව බොදුබල සේනා සංවිධානය පවසනවා.

එම සංවිධානයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඩිලන්ත විතානගේ මහතා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක් යොමුකරමින් පවසන්නේ මීට අදාළව උළමා සංවිධානය යොමුකර ඇති ලිපිය ව්‍යාජ කරුණු සහිත එකක් බවයි.