ජාති , ආගම් මුල්කරගත් පක්ෂ ලියාපදිංචිය සීමා කෙරේ

ජාති හා ආගම් පදනම මත පිහිටුවන දේශපාලන පක්ෂ මින් ඉදිරියට ලියාපදිංචි නොකිරීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිඛෙනවා.

එම කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, මෙවැනි පක්ෂ පිහිටුවීමෙන් දේශපාලන වශයෙන් මෙන්ම ආගමික හා සමාජීය වශයෙන්ද විවිධ ප්‍රශ්න ඇතිවීමේ තත්ත්වය මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි..

මේ අතර දැනට ජාතිවාදී හා ආගම්වාදී පදනමින් පිහිටුවා ඇති පක්ෂවල නම් ද ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ මේ වනවිට වෙනස් කර ගනිමින් සිටින බවයි මැතිවරණ කොමිසම අනාවරණ කළේ.