පොළව යට නිරීක්ෂණය කරන අබිරහස් යානයේ කතාවට පිළිතුරු

පොළොව අභ්‍යන්තරය නිරීක්ෂණය කළ හැකි ඇමෙරිකා ගුවන් යානයක් කටුනායක ගුවන් තොටුපලට ගොඩ බස්වා ඇති බවට විපක්ෂය නඟන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.