දවසට පැයක් විදුලිය කැපීම ඇරඹෙයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලට ඉන්ධන ලබාදීම ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති හෙයින් දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට පැයක පමණ විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට සිදුවන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා.

ඉන්ධන සැපයීම අත්හිටුවීම හේතුවෙන් මෙගාවොට් 150ක විදුලියක් නිපදවිමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් මෙසේ විදුලිය කප්පාදු කිරීම සිදුකරන බවයි මණ්ඩලය සදහන් කළේ.

ඉන්ධන සැපයීම අත්හිටුවීම හේතුවෙන් තාප බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාවක් නොලැඛෙන අතර ගැටලුව විසඳීම සඳහා අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් හෙට පෙරවරුවේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.