ප්‍රවෘත්ති මැද සැඟවුණු නිවේදක යුවලට පැසසුම්

අමෙරිකාවේ කැළිෆෝර්නියා ප්‍රාන්තයට බලපෑ ප්‍රබල භූ කම්පනය අවස්ථාවේ ඊට මුහුණ පෑ සජීවී ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයක නිරතවූ නිවේදක යුවලක් සමාජ මාධ්‍ය තුල අවධානයට ලක්ව තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබදයි.