ඉන්ධන මිල පහත දමයි / නව මිල ගණන් මෙන්න

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල පයාම සැලකිල්ලට ගනිමින් තෙල් මිල පහත දැමීමට රජය තීරණය කර තිඛෙනවා. ඒ අනුව (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල පහත සඳහන් ලෙස සංශෝධනය කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

ඉන්ධන වර්ගය පැවැති මිල රු. නව මිල රු. මිල අඩුවීම රු.
ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් 138/= 136/= 2/=
ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් 164/= 159/= 5/=
සුපිරි ඩීසල් 136/= 131/= 5/=
ඔටෝ ඩීසල් 104/= 104/= වෙනසක් නැත.

තෙල් මිල සූත්‍රය ප්‍රථම වතාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2018 මැයි මස හඳුන්වා දුන් අවස්ථාවේදී සෑම මාස දෙකකට පසුව එළඹෙන පස්වන දින මිල සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කරනු ලැබුවා.

එහෙත්, ලෝක වෙළෙඳපොලේ ඉන්ධන නිරතුරුව මිල උච්ඡාවචනය වන භාණ්ඩයක් බැවින් එහි වාසිය පාරිභෝගික ජනතාවට ලබාදීමේ අරමුණින් සතියකට වරක් මිල සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා වුවද එහි ඇති ප්‍රායෝගික ගැටලු සැළකිල්ලට ගෙන ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොලේ ඉන්ධන මිල පදනම් කර ගනිමින් මසකට වරක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට රජය විසින් තීරණය කළ අතර ජූනි මස මිල සංශෝධනය කළ අවස්ථාවේ ඇ.ඩො. 74ක්ව පැවැති බොර තෙල් බැරලයක මිල අද වන විට ඇ.ඩො. 65 දක්වා අඩු වී ඇති බැවින් තෙල් මිල මෙසේ අඩුකිරීමට මිල සූත්‍ර කමිටුව විසින් තීරණය කර තිඛෙනවා.