තවත් ලක්ෂ 2කට අගෝස්තුවේ සමෘද්ධි සහනාධාරය

තවත් ලක්ෂ 2ක පිරිසකට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබාදීමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ 7 වෙනි පැය වැඩසටහනට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම උසස් කිරීම මෙහි අරමුණ බවයි.