මුස්ලිම් ඇමතිවරු යළි ධූරවල දිවුරන්න සූදානම්

අමාත්‍ය ධූරවලින් ඉවත්වූ සියලු මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් යළි එම ධූරවල දිවුරුම්දීමට එකගතාවය පල කර තිඛෙනවා.
ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග පැවැති සාකච්ජාවකින් පසුවයි.
පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු මතුවූ තත්ත්වයන් තුලයි මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් සිය ධූරවලින් ඉල්ලා අස්වූයේ.