තේරීම් කාරක සභාවට යන්න බය නැහැ- අගමැති කියයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හමුවට ඉදිරිපත් වන ලෙසට තමන්ට කැඳවීමක් ලැබී ඇති බවත් ඊට සහභාගි වන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළා.