රන්ජන්ගේ කතාව වැරදියි / අගමැති පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලයි

මහා සංඝරත්නය සම්බන්ධයෙන්  මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා කළ ප්‍රකාශය තමන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් එළැඹෙන 21 දාට පෙර ලිඛිතව කරුණු සඳහන් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයාට දන්වමින් ලිපියක් යොමුකිරීමටයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කටයුතු කර ඇත්තේ.

රන්ජන් රාමනායක මහතා දැක්වූ අදහස් පක්‍ෂ නායකත්වයේ හා පක්‍ෂයේ අදහස් සමග පරස්පර බවත් එම කරුණු අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් මෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ නායකයා වශයෙන් ද තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා යොමුකළ ලිපියේ වැඩිදුරටත් සදහන්.