2015 – 2018 වංචා දූෂණ කොමිසමේ කාලය දික්වෙයි

2015 ජනවාරි මස 15 වන දින සිට 2018 දෙසැම්බර් 31 වනදින සිට කාලය තුළ රජයේ ආයතනවල සිදුව ඇතැයි කියන දූෂණ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිසන් සභාවේ කාලය දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද සිට ලබන සැප්තැම්බර් 30 වනදා දක්වා කොමිෂන් සභාවේ කාලය දිර්ඝ කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරුණා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතායි මෙම කොමිසන් සභාව  පත් කරනු ලැබුවේ.