පිටි මිල වැඩි කිරීම නීති විරෝධීයි

තිරිගු පිටි මිල වැඩි කිරීම නීති විරෝධී බැවින් ඊට අදාළව නීතිමය පියවර ගත යුතු බව පාරිභෝගිය අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා.

තිරිගු පිටි ආනයනය කරනු ලබන සමාගම් විසින් තිරිගු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 8 කින් කිසිදු හේතුවක් නොමැතිව වැඩි කිරීම නිසා බේකරි නිෂ්පාදන වල මිල ඉහළයාමට හැකියාවක් ඇති බවයි එම ව්‍යාපාරය පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් තිරිගුපිටි මිල සමාගම්වලට අවශ්‍ය ආකාරයට සංශෝධනය කල නොහැකි බවත් ඊට හේතුව තිරිගු පිටි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබීම බවත් එම සංගමය සදහන් කරනවා.