අගමැතිගෙන් ඇමති රංජන්ට දැඩි අවවාද

බුද්ධ ශාසනයට හෝ මහාසංඝරත්නයට අගෞරව වන  කිසිදු ප්‍රකාශයක සිදු නොකරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතාට දැඩි ලෙස අවවාද කර තිබෙනවා. රංජන් රාමනායක මහතා තමා සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි  කිරීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වූ අවස්ථාවේයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව අවධාරණය කළේ.