මරණ දඩුවම එපා / යුරෝපා සංගමය යළිත් දන්වයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මරණීය දණ්ඩනය ලබාදීම තවදුරටත් අත්හිටුවන්නැයි දන්වමින් යුරෝපා සංගමය ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිඛෙනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් යුරෝපා සංගමය සහ එහි සාමාජික රටවල තානාපතිවරු පිරිසක් හමුවීමෙන් පසු මෙම නිවේදනය නිකුත් කළ බවයි.

යුරෝපා නියෝජිත මණ්ඩලය ප්‍රංශ, ජර්මන්, ඉතාලි, නෙදර්ලන්ත, රුමේනියා තානාපති කාර්යාලය සහ එක්සත් රාජධානී මහ කොමසාරිස් කාර්යාලවල එකඟතාව මත මෙම ඉල්ලීම සිදුකර තිඛෙනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ මරණ දඩුවම බලාත්මක නොකරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවදුරටත් ඉල්ලා සිටින බවයි.