සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් තහනම් කරයි

සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට හා එරට ක්‍රිකට් ආයතනයට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අයි සී සී ය විසින් තහනමක් පනවා තිඛෙනවා.
ඒ අනුව සිම්බාබ්වේ පිලට ක්‍රිකට් තරග සදහා සහභාගීවිය නොහැකි අතර එරට ක්‍රිකට් බලධාරීන්ට අයි සී සී යේ කටයුතු සදහා සම්බන්ධවීමද තහනම් වනවා.
සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අයි සී සී යේ ව්‍යවස්ථාව කඩකිරීම හා එරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දේශපාලනික අත පෙවීම් වර්ධනයවීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවයි.
මෙම තහනම කොපමණ කළක් ක්‍රියාත්මක වන්නේදැයි අනාවරණ කර නැහැ.
කෙසේ වෙතත් අයි සී සී ය පවසන්නේ මෙවන් තහනමක් පැනවීම පහසු තත්ත්වයක් නොවුණද මේ අවස්ථාවේ ගත හැකි හොදම පියවර එය වූ බවයි.