ගැටළු විසදෙන තෙක් ඇමති ධූර එපා / මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය කියයි

මුස්ලිම් ජනතාවගේ ගැටළුවලට නිසි විසදුම් ලැබෙන තෙක් අමාත්‍ය ධුර භාර නොගැනීමට මුස්ලිම් කොංග්‍රසය තීරණය කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් මහතා පවසනවා. මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ උත්තරීතර මණ්ඩල හමුවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ ඒ මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පල කළා.