ජනපතිවරණය කල් දාන්න බෑ / ධූර කාලය නිශ්චිතයි – විජිත හේරත් – Audio

ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය නිශ්චිතව වසර 5ක් වන බැවින් ජනාධිපතිවරණය කල් දැමිය නොහැකි බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අවධාරණය කරනවා.
අද කැදවූ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා මෙම අදහස් පල කළා.