සඳට යන ඉන්දීය යානය අභ්‍යාවකාශගත කරයි

සඳ මතට යානයක් යොමුකළ 4වන රට බවට පත්වීම ඉන්දියාව සැලසුම් කළ චන්ද්‍රයාන් 2 යානය අද අභ්‍යාවකාශ ගත කෙරුණා.
එය සාර්ථකව සිදුවූ බවයි ඉන්දීය අභ්‍යාවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය නිවේදනය කළේ.
අද සිට දින 23ක කාලයක් පෘථවිය වටා ගමනේ නිරතවන මෙම යානය සැප්තැම්බර් මාසයේ අවසාන සමය තුල සඳ වෙත ගොඩබැස්වීමට නියමිතයි.
එහි රෝවර් යානයක්ද ඇතුලත් වනවා.
මීට පෙර චන්ද්‍රයාන් 1 යානය සඳ මත ගැටීමට සැලැස්වීමටයි ඉන්දියාව පියවර ගෙන තිබුණේ.