හදිසි නීතිය යළි දික්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි නීතිය තවත් මාසයකින් දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.

ඒ සඳහා වන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය අද නිකුත් කෙරුණේ ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් යුක්තවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි අවස්ථා තත්ත්වයක් පැවැතීම හේතුකොටගෙන මහජන ආරක්ෂාව හා රටේ යථා පැවැත්වම සුරක්ෂිත කිරීම හා ජන ජීවිතයට අත්‍යාවශය සැපයීම් හා සේවා පවත්වාගෙන යෑමට මෙසේ හදිසි නීතිය දීර්ඝ කරන බව එම ගැසට් නිවේදනයේ සදහන්.