රාජ්‍ය සේවක මූලික වැටුප වැඩිකළ හැටි ඇමති ජේ සී හෙළිකරයි

2015 වර්ෂයේ සිට රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප සියයට 107කින් ඉහළ නංවා ඇති බව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ ජාතික රූපවාහිනියේ ඇත්ත නැත්ත දේශපාලන සංවාද වැඩසටහනට එක්වෙමින්.
කාර්යාල කාර්ය සහායකයකුගේ මූලික වැටුප රුපියල් 10,000 සිට මේ වන විට දෙගුණයකින් වැඩිකර ඇති අතර ලබන වසර වන විට එය රුපියල් 24,000 ක් දක්වා ඉහළ යන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

සියළුම රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වෘත්තීන් අනුව මෙම වැටුප් ඉහළ යාම සිදුව ඇති අතර එවන් වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදුන් එකම රජය වත්මන් ආණ්ඩුව බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

ජනතාවට ඉහළ මට්ටමේ සේවාවක් ලබාදීමට රාජ්‍ය සේවකයා තෘප්තිමත් විය යුතු අතර ඊට අදාළ දිරිගැන්වීම උපරිම වශයෙන් සිදුකිරීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.