පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට ආණ්ඩුවට එල්ල කරන චෝදනා බොරු /ජනපති

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය තෙමසක් පිරෙන අවස්ථාවේ ආණ්ඩුවට එල්ල කරන සියලු චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාපවසනවා.

ඒ සත්විරු අභිමන් රණවිරු සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින්.
මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ තමා සෑම ආගමකටම ගරු කරන නායකයෙකු වන අතර සෑම ආගමික නායකයෙකුටම වන්දනා කරන බවයි. යම් ප්‍රශ්නයක් තිබේනම් ඕනෑම අයෙකුට විවෘතව තමා සමග සාකච්ඡා කළ හැකි අතර අවශ්‍ය නම් මාධ්‍ය ඉදිරියේ වුවද එය සිදු කළ හැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ.