ජනපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා ජන්දය බෑ

ජනපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා ඡන්ද වීමසීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.  මැතිවරණ කොමිෂන් කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීයී ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ.