ජනපතිවරණයට නව සන්ධානය ලෑස්තියි / අගමැති කියයි

ජනපතිවරණයට මුහුණ දීමට නව සන්ධානය සූදානම් බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. සීතාවක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ජනතා අයිතියට පත්කිරීමෙන් අනතුරුව පැවති ජන හමුව අමතමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.